ARRANJAMENT DEL C.DEL ROSARI, ENTRE els carrers NENA CASAS I CASTELLNOU

L’objectiu d’aquesta obra és millorar l’accessibilitat dels usuaris de la via pública amb la renovació del paviment de la vorera, substitució de les vorades i disposar de rigoles així com adaptar els passos de vianants de les cruïlles a la normativa vigent. Així mateix es refaran els guals per a vehicles, es faran els escocells nous i es canviaran les reixes dels embornals no homologades.

 • Nivell d’intervenció:
  Projecte Constructiu
  Direcció d’Obra
 • Promotor:
  Districte de Sarrià-Sant Gervasi
 • Constructora:
  OBRES I SERVEIS ROIG, S.A
 • Pressupost de l’obra (PEC sense IVA)
  89.478,42€
 • Data de l’obra:
  Octubre 2019