Reurbanització del Passatge Roura

DISTRICTE SANT MARTÍ, BARCELONA

L’objectiu d’aquesta obra és reorganitzar el passatge Roura, transformant el carrer existent de secció segregada, per una secció en plataforma única. Es millora l’accessibilitat al mateix temps que es prioritza la circulació del vianant en vers de vehicle.

Altres objectius també prioritaris han estat la millora de la xarxa de sanejament; la millora de l’enllumenat públic; el soterrament del cablejat elèctric aeri i la dotació de nous elements urbans com papereres i jardineres amb plantació d’arbustives en diversos punts al llarg del passatge.

 • Nivell d’intervenció:
  Direcció d’Obra
 • Promotor:
  Ajuntament de Barcelona – BIMSA
 • Constructora:
  Constraula Enginyeria i Serveis S.A.
 • Pressupost de l’obra (PEC sense IVA)
  257.366,85 €
 • Data de l’obra:
  Octubre 2017 – Setembre 2018