D’ARRANJAMENT DE LA VORERA DE L’AVINGUDA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

L’objecte de la present Memòria Valorada consisteix en la definició de les obres necessàries per a l’arranjament de la
vorera a l’avinguda de la República Argentina (banda Llobregat) entre el carrer de la Travessia i el carrer d’Escipió, per millorar les condicions d’accessibilitat dels usuaris de la via pública amb la renovació del paviment de la vorera, substitució de les vorades i disposar de rigoles així com adaptar els passos de vianants de les cruïlles a la normativa vigent. Així mateix es refaran els guals per a vehicles, es faran els escocells nous i es canviaran les reixes dels embornals no homologades.

 • Nivell d’intervenció:
  Direcció d’Obra
 • Promotor:
  Districte de Sarrià-Sant Gervasi
 • Constructora:
  DIBESA, S.L
 • Pressupost de l’obra (PEC sense IVA)
  38.881,68€
 • Data de l’obra:
  Novembre 2019