MILLORA DE VORERES I ACCESSIBILITAT EN EL VIARI DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

L’objecte de l’obra consisteix en la definició de les obres necessàries per a l’arranjament de les voreres i l’adaptació dels passos de vianants, en el viari dels Polígons Industrials de Sant Quirze del Vallès, per millorar les condicions d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

 • Nivell d’intervenció:
  Projecte Constructiu
  Direcció d’Obra
  Coordinació Seguretat i Salut
 • Promotor: Ajuntament Sant Quirze del Vallès
 • Constructora: Cosplaan
 • Pressupost de l’obra (PEC sense IVA): 274.202,95€
 • Data de l’obra: Novembre 2019