Renovació de la xarxa d’abastament d’aigua potable del carrer Mare de Déu de Lourdes

L’obra consisteix en la renovació de la xarxa d’aigua potable al carrer Mare de Dèu de Lourdes al T.M. de RUbí, fent referència als enderrocs i reposició de paviments, exvavació de rasa, instal·lació de canonades i vàlvules, així com la renovació de les escomeses.

 • Nivell d’intervenció:
  Projecte Constructiu
  Direcció d’Obra
  Coordinació Seguretat i Salut
 • Promotor: Ajuntament Sant Quirze del Vallès
 • Constructora: SOREA
 • P,ressupost de l’obra (PEC sense IVA): 128.756,31€.
 • Data de l’obra: Desembre 2019