Renovació de la xarxa d’abastament d’aigua potable del carrer Pau Simon

L’abast d’aquesta obra compren les tasques necessàries per la renovació de la xarxa d’aigua potable, així com de les escomeses, vàlvules i hidrants.

 • Nivell d’intervenció:
  Projecte Constructiu
  Direcció d’Obra
  Coordinació Seguretat i Salut
 • Promotor: Ajuntament Sant Pol de Mar
 • Constructora:CISA
 • Pressupost de l’obra (PEC sense IVA): 89.587,07€.
 • Data de l’obra: Febrer 2020