Espessidor de fangs a l’EDAR

Inicialmentt l’EDAR de Santa Coloma de Farners disposava d’un tractament de depuració biològic amb eliminació de nitrògen i
fòsfor mitjançant fangs actius de mitja càrrega.
El tractament de fangs estàva constituït per un espessidor de planta quadrada amb agitació per evitar l’acumulació de fangs al
fons, que no ofereria bons resultats d’espessiment dels fangs.
Per la millora de l’espessiment es realitza l’obra de construcció d’un espessidor de gravetat de planta circular amb pont espessidor
que permeti assolir millor rendiments.
L’espessidor de gravetat que es construirà, té com objectiu augmentar densitat del fang enviat a centríguga per millorar la sequetat
del fang tractat i reduir el volum de fangs.
Es mantindrà en funcionament el tanc espessidor actual per tal que passi a funcionar com un tanc d’homogenització amb la
doble finalitat de millorar les característiques del fang i disposar volum de reserva.

  • Nivell d’intervenció:
    Direcció d’Obra
    Coordinació Seguretat i Salut
  • Promotor: Aquambiente
  • Constructora: Exc. JPeraferrer, S.L
  • Pressupost de l’obra (PEC sense IVA): 174.689,42€.
  • Data de l’obra: Novembre 2018