Millora de l’accessibilitat de les escales Pça. Ferran Casablancas

L’objecte de l’obra és la millora de l’accessibilitat de les escales de la Plaça Ferran Casablancas. Aquestes son les referents a moviments de terres, esplanacions i pavimentacions, sempre tenint en compte els condicionants del promotor, el seu entorn i les necessitats que el genera, amb una valoració dels costos de la reurbanització.

Les obres contemplen l’enderroc de les actuals escales i la construcció de la nova escala que doni compliment a la normativa d’accessibilitat tant en geometria com en materials i proteccions.

 • Nivell d’intervenció:
  Projecte Constructiu
  Direcció d’Obra
 • Promotor:
  Districte de Sarrià-Sant Gervasi
 • Constructora:
  OPROCAT
 • Pressupost de l’obra (PEC sense IVA)
  37.041,88€
 • Data de l’obra:
  Octubre 2019