Portada d’aigua al dipòsit «El Taió»

L’objecte de l’obra es l’abastiment d’aigua potable al nucli d’El Taió des del dipòsit del nucli urbà, construint 1000m lineals de canonada que uneix el dipòsit del nucli urbà amb el dipòsit intermig. La diferència de cotes entre un dipòsit i l’altre fa que sigui necessaria la construcció d’una estació de bombament.

L’obra inclou l’edificació de l’estació de bombament, i totes les instal·lacions associades hidràuliques, elèctriques i de comunicacions.

 • Nivell d’intervenció:
  Direcció d’Obra
  Coordinació Seguretat i Salut
 • Promotor:
  Ajuntament de Castellví de Rosanes
 • Constructora:
  ONGRUP MEDI AMBIENT SL
 • Pressupost de l’obra (PEC sense IVA)
  271.353,03€
 • Data de l’obra:
  Juny 2019