RENOVACIÓ DEFICIÈNCIES ESTRUCTURALS BLOCS PRIMER DE MAIG A GRANOLLERS

Arran de l’estudi realitzat de l’estat estructural de la Infraestructura de Clavegueram als Blocs de Primer de Maig i atès les mancances trobades, des de l’Ajuntament de Granollers es sol·licita la renovació dels trams amb deficiències estructurals de nivell 3-4, a Drenatges Urbans del Besòs, S.L, com a empresa executora dels treballs de manteniment de la xarxa de clavegueram del municipi.

 • Nivell d’intervenció:
  Coordinació de Seguretat i Salut
 • Promotor:
  Drenatges Urbans del Besòs
 • Constructora:
  PRYCSA
 • Pressupost de l’obra (PEC sense IVA)
  157.368,62€
 • Data de l’obra:
  Setembre 2019